Iedereen is welkom

Beste bezoeker van deze site,

 December 2016. De site is nog “under construction” Er wordt nog steeds aan gewerkt.

We zijn blij met evt. opmerkingen/vragen/aanvullingen.

Onze schooldeur staat open voor alle kinderen en ouders. Wij willen een veilige omgeving creëren waarbij tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De balans tussen de cognitieve en creatieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij voor ons de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Wij willen dat onze leerlingen goede resultaten behalen en een optimale ontwikkeling doormaken, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Respect, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen.

Dit alles kunnen wij alleen bereiken door samen te werken met alle betrokkenen partijen. Door samen te werken, samen na te denken en elkaar te helpen bereiken wij uiteindelijk meer.

Op deze pagina proberen wij alle aspecten zo helder en duidelijk mogelijk te beschrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren.

Mocht u desondanks zaken missen of heeft u een aanvullende vraag cq opmerking schroom dan niet om ons te bellen cq een mail te sturen. Wij helpen u graag !

Stichting Baasis

Onze school hoort samen met 17 andere scholen tot de Stichting Openbaar Onderwijs Baasis. Deze stichting is verantwoordelijk voor het primair openbaar onderwijs in de gemeenten Tynaarlo en Haren.

OBS De Schuthoek - Stichting Baasis